Πέος

Το πέος αποτελεί το σημαντικότερο εξωτερικό αρσενικό χαρακτηριστικό. Δεν έχει κόκαλα, δεν έχει μύες, αλλά σκληραίνει. Μερικές  φορές μοιάζει να έχει  δική του βούληση και χρειάζεται φροντίδα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Call Now Button