Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης 1528 για άτομα με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό

Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης 1528 για άτομα με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό τις οικογένειές τους και εκπαιδευτικούς

Στο πλαίσιο της πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς για την καταπολέμηση των κοινωνικών διακρίσεων και του σχετικού προγράμματός της «Ζούμε όπως κι Εσύ», τίθεται από σήμερα 1 Αυγούστου 2012 σε πιλοτική λειτουργία ετήσιας διάρκειας, η Τηλεφωνική Γραμμή Υποστήριξης:1528, που απευθύνεται σε άτομα με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό ή/και ταυτότητα φύλου, στις οικογένειές τους αλλά και στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.

 

ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1528

ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1528

Το πρόγραμμα «Ζούμε όπως κι Εσύ», αποσκοπεί στην προώθηση της κατανόησης και του σεβασμού της σεξουαλικής διαφορετικότητας, σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης των προσώπων (Οδηγίες 2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ Ν.3304/2005).

Καλώντας το 1528, οι νέοι και οι νέες με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό ή/και ταυτότητα φύλου, οι οικογένειές τους, αλλά και οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, λαμβάνουν ολοκληρωμένη ειδική συμβουλευτική ενημέρωση και ψυχολογική υποστήριξη αναφορικά με την αποδοχή της σεξουαλικής διαφορετικότητας και την ορθή διαχείριση περιστατικών αρνητικής διάκρισης σε σχέση με τον διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα, στην οικογένεια, στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στον εργασιακό χώρο.

Αναλυτικά, η Τηλεφωνική Γραμμή Υποστήριξης παρέχει:

1. συμβουλευτική υποστήριξη στα άτομα με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό, τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς,

2. ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά τους,

3. παροχή πληροφοριών σχετικά με ζητήματα που τους αφορούν και

4. παραπομπή σε άλλες υπηρεσίες και φορείς, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Η τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης θα λειτουργεί στην έδρα της Γ.Γ.Ν.Γ. (Αχαρνών 417), πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα, από τις 12π.μ. έως τις 20μ.μ. εκτός Σαββατοκύριακου. Παράλληλα, παρέχεται δυνατότητα παραπομπής επειγόντων περιστατικών σε άλλες υπηρεσίες, πέραν του ωραρίου λειτουργίας της γραμμής.

One Response to Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης 1528 για άτομα με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό

  1. GEORGE says:

    ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 44ΧΡ ΑΘΗΝΑ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Call Now Button