Ιικό φορτίο

Ιικό φορτίο σημαίνει η ποσότητα του ιού hiv που υπάρχει στο αίμα μας. Υπάρχει ειδική εξετάση που μετράει το ιικό φορτίο. Άνθρωποι με χαμηλό ιικό φορτίο έχουν πολύ καλή ποιότητα ζωής.  Μπορούν όμως να μεταδώσουν τον ιό.
Το πρώτο χρονικό διάστημα μετά την μόλυνση ο ιός αναπτύσεται ταχύτατα και το ιικό μας φορτίο είναι υψηλό.
Μηδενικό ιικό φορτίο ή αρνητικό ιικό φορτίο  σημαίνει ότι ο ιός είναι σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα στο αίμα δεν σημαίνει ότι έπαψε πια να υπάρχει ή ότι δεν μπορεί να μεταδοθεί. Ο σωστός όρος είναι μη ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο.

Άνθρωποι με χαμηλό ιικό φορτίο έχουν πολύ καλή ποιότητα ζωής.  Μπορούν όμως να μεταδώσουν τον ιό.

Πηγή: gaysexualhealth.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Call Now Button